ปฏิทินกิจกรรม
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
 
 
1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
 
 
11
 
 
12
 
 
13
 
 
14
 
 
15
 
 
16
 
 
17
 
 
18
 
 
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
97228
 • เสริมสร้างกิจกรรมด้านดนตรีสากลแก่เด็กเยาวชน
 • เสริมสร้างกิจกรรมด้านดนตรีสากลแก่เด็กและเยาวชน
97220
 • ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแก่หญิงมีครรภ์
 • ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแก่หญิงมีครรภ์
96653
 • พัฒนาศักยภาพคณะทำงานศูนย์ ๓ วัยฯ ละแม จ.ชุมพร
 • โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานศูนย์ ๓ วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว ละแม จังหวัดชุมพร (ศึกษาดูงาน)
96650
 • วันแม่แห่งชาติ
 • โครงการวันแม่แห่งชาติ 2557
96361
 • โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนา IQ,EQ เด็กและเยาวชน (สอนพิเศษ)
 • อบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนา IQ, EQ เด็กปฐมวัย
96334
 • โครงการปิ่นโตเพื่อสุขภาพ
 • โครงการปิ่นโตเพื่อสุขภาพ
95816
 • ส่งเสริมกีฬากราวด์กอล์ฟ และเกทบอล(อบรม และแข่งขันกีฬา)รุ่นเยาวชน
 • ส่งเสริมกีฬากราวด์กอล์ฟ และเกทบอล(อบรมและแข่งกีฬา)
91705
 • กิจกรรมดูแลหลังคลอดด้วยการทับหม้อเกลือ และกระโจมอยู่ไฟ(อบรมให้ความรู้และให้บริการการอยู่ไฟทั้งภายในและภายนอกศูนย์ ๓ วัยฯละแม)
 • ดูแลหญิงหลังคลอด การทับหม้อเกลือ การอยู่ไฟ และการอบสมุนไพร สำหรับหญิงหลังคลอด
54404
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
 • กิจกรรมอนุรักษ์การร้อยมาลัย
54408
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
 • กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญา การประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ
58701
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
 • ส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี (การทำเครื่องแกง)
74016
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
 • หลักสูตร พัฒนาป่าไม้เสริมสายใยแห่งครอบครัว
74019
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
 • กิจกรรมสอนทำสมุดบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
76993
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
 • อบรมการทำขนมไทย(ปั้นขลิบ,สาคูไส้ปลา,ลูกชิ้นปลา)
76994
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
 • อบรมการทำไอศครีมน้ำข้าวกล้องงอก
81871
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
 • การทำผ้ามัดย้อม
83533
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
 • โมบายหลอด
84887
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
 • บริการนวดแผนโบราณ
84895
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
 • ศึกษาดูงานการเพาะปลูกเห็ดแครง
88551
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
 • ดูแล โรงเรือนไก่ไข่
91255
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
 • ปรับปรุง ดูแล บ่อเลี้ยงกบ
91256
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
 • ร่วมกับประมงอำเภอแจกพันธุ์ปลาดุให้กับชาวบ้าน ม.11 ต.ละแม
91257
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
 • ปศุสัตว์อำเภอแจกพันธุ์ไก่ไข่สาวให้กับโรงเรือนเลี้ยงไก่ของศูนย์ ๓ วัยฯละแม
95387
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
 • แปรรูปใบหม่อน
95304
 • ประชุมสัมมนาเครือข่าย
 • ประชุมสัมมนาเครือข่าย
95170
 • โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์(พ่อ แม่ ลูก) หรือ ผู้ปกครองและบุตรหลาน(2 รุ่น)
 • โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์
62323
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • ตรวจคัดกรองต้อกระจกสำหรับผู้สูงอายุ
82501
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • ต้อนรับคณะดูงานจากสถานสงเคราะห์เด็ก จ.นครศรีธรรมราช
62326
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • ประชุมหมู่บ้านประจำเดือน
84310
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • ท้าดวลสำนวนไทย
64826
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมสั่งจิตพิชิตกรรม
85010
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • อบรมบัญชีครัวเรือน สร้างวิถีสู่อนาคต
73358
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • การพับดอกบัวกระดาษ
85015
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • สืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา
73360
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรม อบรมการทำสมุดบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
85363
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • เข้าร่วมอบรมและแข่งขันกีฬาเกทบอลและกราวด์กอล์ฟ ณ ศูนย์ ๓ วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านพร้าว จ.พัทลุง
74294
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • ชาวแม แลธรรมนำใจ
86982
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • เข้าร่วมอบรมโครงการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน
76895
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • เดินรณรงค์วันอาสาสมัครสาธารณสุข
87112
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • คณะศึกษาจากเทศบาลนครเกาะสมุยเยี่ยมชมศูนย์ ๓ วัย ฯละแม จังหวัดชุมพร
76966
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมสุขภาพฟันดี(เคลือบฟลูออไรค์เด็กปฐมวัย)
87632
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • เข้าร่วมพิธีไหว้ครูโรงเรียนประชาเอื้ออารี
76990
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • ต้อนรับคณะดูงานจากตำบลทุ่งหลวง ละแม จ.ชุมพร
87634
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • ดูแล ซ่อมแซ่ม พื้นที่บริเวณศูนย์ ๓ วัยฯ ละแม จังหวัดชุมพร
76995
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมสานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน
87635
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • หน่วยงาน ป.พัน.25เข้ามาร่วมบูรณาการพื้นที่ศูนย์ ๓ วัยฯละแม
79147
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต ระยะที่ ๑
87965
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
81679
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • เปิดโลกทะเลละแม
88036
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • โครงการ ครูทหาร สานใจ สร้างวินัย เยาวชน
81870
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ตะกรบ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
88037
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • นักกีฬาเกทบอลกราวว์กอล์ฟร่วมรับเสื้อกีฬาจากกองพันทหารปืนใหญ่ ที่ 25
81886
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • ทำบุญ ศูนย์ ๓ วัยฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ปีในการเปิดศูนย์ ๓ วัยฯอย่างเป็นทางการ
89225
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • การละเล่นพื้นบ้าน(อีมอญซ่อนผ้า)
81889
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่อาเซียนแก่เครือข่ายเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯปีงบประมาณ ๒๕๕๗
91598
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • การละเล่นพื้นบ้านของไทย(การเล่นหมากขุม)
82168
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
94757
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • บำเพ็ญธรรม
94274
 • อบรมค่าย English camp และการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแก่ผู้นำท้องถิ่น เด็กและเยาวชน
 • อบรมค่าย English camp และการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแก่เด็กและเยาวชน
59834
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • การพับเหรียญโปรญทานด้วยกระดาษสา
82494
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • ใครเร็วใครได้(หาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ)
82496
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • ปิดตาวาดภาพ
82497
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • วาดภาพระบายสี(จิตกรน้อย)
83532
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • ปั้นดินน้ำมัน เสริมสร้างกล้ามเนื้อ
84188
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • สร้างสรรค์โมบายหลอด
87111
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • ฝึกซ้อมระบำไก่ขัน
91713
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • การละเล่นหมากขุม
91714
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • การละเล่นมอญซ่อนผ้า
91716
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • ตีกลองพรก (กลองกะลา)
93249
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • การแสดงชุด ละอองทิพย์จากฟ้า
91664
 • โครงการส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ขยายผล)ตู้เย็นข้างบ้าน บัญชีครัวเรือน
 • โครงการส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ขยายผล)ตู้เย็นข้างบ้าน บัญชีครัวเรือน
91665
 • โครงการส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ขยายผล)ตู้เย็นข้างบ้าน บัญชีครัวเรือน
 • การปลูกผักสวนครัว (จัดทำแปลงผัก)
91666
 • โครงการส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ขยายผล)ตู้เย็นข้างบ้าน บัญชีครัวเรือน
 • อบรมการจัดทำแปลงสาธิตและการเพาะเห็ดนางรมและเห็ดนางรม
93238
 • โครงการ"ศูนย์ ๓ วัยฯ ร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี ๒๕๕๗"
 • ศูนย์ ๓ วัยฯร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
93185
 • โครงการไหว้พระ ๙ วัด ปฏิบัติธรรม
 • โครงการไหว้พระ 9 วัด ปฎิบัติธรรม
91596
 • อบรมให้ความรู้ เสริมสร้างแกนนำเพื่อหยุดยั้งปัญหาแม่วัยใส
 • อบรมให้ความรู้เสริมสร้างแกนนำเพื่อหยุดยั้งปัญหาแม่วัยใส
91613
 • กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
 • กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
91587
 • โครงการเด็กดี(ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการนั่งสมาธิทำจิตใจสงบแก่เด็ก)
 • โครงการเด็กดี(ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการนั่งสมาธิทำจิตใจสงบ แก่เด็ก)
91254
 • โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้วยกีฬากราวด์กอล์ฟ และเกทบอล ประจำปี 2557
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้วยกีฬากราวด์กอล์ฟ และเกทบอล ประจำปี 2557
73364
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ
 • เสริมสร้างและพัฒนาการคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย
74021
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ
 • คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย
87110
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ
 • ศึกษาดูงานวิธีการทับหม้อเกลือของหญิงหลังคลอดของโรงพยาบาลละแม
88550
 • โครงการอาสาสมัครประชาบดี
 • โครงการอาสาสมัครประชาบดี
88547
 • พัฒนาผู้นำการออกกำลังกายและนันทนาการ
 • โครงการพัฒนาผู้นำการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ
87495
 • กิจกรรมนวดสัมผัสรัก(อบรมให้ความรู้/และให้บริการทั้งภายในและภายนอกศูนย์ ๓ วัยฯ ละแม)
 • นวดสัมผัสรัก
86007
 • โครงการฝึกอบรมอาชีพสตรีและครอบครัว(ช่างเสริมสวย)
 • ฝึกอบรมอาชีพสตรีและครอบครัว(เสริมสวย)
85059
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเล่นกีฬากราวด์กอล์ฟและกีฬาเกทบอล ณ ศูนย์ ๓ วัยฯบ้านพร้าว จ.พัทลุง
86071
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • ฝึกซ้อมกีฬากลางลานแจ้ง
54406
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมฝึกทักษะกีฬาเกทบอลให้แก่เด็กและเยาวชน
58688
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมฝึกทักษะกีฬาเกทบอลให้แก่เด็กและเยาวชน
82491
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • ออกกำลังกายกลางแจ้ง
85012
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • ฝึกซ้อมกีฬาเกทบอลและกราว์กอล์ฟ
53477
 • กิจกรรมให้บริการประจำวัน
 • จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์วันปิยะมหาราช
53723
 • กิจกรรมให้บริการประจำวัน
 • กิจกรรมนันทนาการเด็กและเยาวชน
63101
 • กิจกรรมให้บริการประจำวัน
 • สานสัมพันธ์ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ-แอโรบิกตาราง 9 ช่อง
64821
 • กิจกรรมให้บริการประจำวัน
 • บริการเครื่องดนตรีไทย
85017
 • กิจกรรมให้บริการประจำวัน
 • บริการด้านอินเตอร์เน็ต
84847
 • ส่งเสริมการปลูกและการแปรรูปกล้วยหอมทองเพื่อส่งออกสู่ตลาดสากล
 • ส่งเสริมการแปรรูปกล้วยหอมทองเพื่อส่งออกสู่ตลาดสากล
82165
 • สืบสานดนตรีไทยแก่เด็กเยาวชน
 • โครงการสืบสานดนตรีไทยแก่เด็กเยาวชน
81717
 • อบรมและแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ คน ๓ วัยและครอบครัวประจำปี ๒๕๕๗ (กระชับมิตร)
 • โครงการอบรมและแข่งกีฬาสานสัมพันธ์คน ๓ วัยและครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๗ (กระชับมิตร)
79143
 • โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สานสัมพันธ์ผู้สูงวัย สายใยรัก
 • โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สานสัมพันธ์ผู้สูงวัย สายใยรัก
70195
 • อบรมรู้รักห่วงใยตนเอง เรียนรู้ในวัยเจริญพันธ์
 • รู้รักห่วงใยตนเอง
70193
 • โครงการหนูน้อยกับวัยสดใส(วันเด็ก)
 • โครงการหนูน้อยกับวัยสดใส(วันเด็ก)
67402
 • กิจกรรมรำวงเวียนครก มรดกแดนใต้
 • กิจกรรมรำวงเวียนครก มรดกแดนใต้
66867
 • โครงการวันพ่อ
 • กิจกรรมประดิษฐ์การ์ดบอกรักพ่อ
67326
 • โครงการวันพ่อ
 • โครงการวันพ่อแห่งชาติ
67321
 • โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย สร้างสายใยรักสถาบัน เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
 • สืบสานวัฒนธรรมไทย สร้างสายใยรักสถาบัน เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
63125
 • สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง
 • ซ้อมเต้นเด็กๆ
63127
 • สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง
 • กระทงเรือใบหัวใจแหว๋วและกระทงจากวัสดุธรรมชาติ
63783
 • สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง
 • สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง
54411
 • กิจกรรมเวทีเรียนรู้พ่อแม่และเวทีรวบรวมองค์ความรู้ในพื้นที่(นวัตกรรม) ครั้ังที่ ๑
 • กิจกรรมเวทีเรียนรู้พ่อแม่และเวทีรวบรวมองค์ความรู้ในพื้นที่ (นวัตกรรม) ครั้งที่ี 1
52444
 • โครงการสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยอำเภอละแม ปี 2556
 • โครงการสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยอำเภอละแม ปี ๒๕๕๖
45975
 • โครงการปิ่นโตเพื่อสุขภาพ
 • โครงการปิ่นโตเพื่อสุขภาพ
44955
 • เด็กละแม รอบรู้เออีซี
 • เด็กละแม รอบรู้เออีซี
44952
 • เสริมสร้างความรู้สู่ประชาคมอาเซียนแก่เครือข่ายผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว รุ่นที่2 ภาคใต้
 • โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ประชาคมอาเซียนแก่เครือข่ายผู้สูงอายุ
35836
 • คิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัยเสริมสร้าง IQ,EQ
 • กิจกรรมรักการอ่าน
36781
 • คิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัยเสริมสร้าง IQ,EQ
 • จิตรกรน้อยสร้างสรรค์งานศิลป์
38211
 • คิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัยเสริมสร้าง IQ,EQ
 • ศิลปะการพับกระดาษ
38233
 • คิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัยเสริมสร้าง IQ,EQ
 • ศิลปะการพับริบบิ้นห่อเหรียญโปรยทาน
38851
 • คิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัยเสริมสร้าง IQ,EQ
 • แจกันขวดพลาสติก
38865
 • คิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัยเสริมสร้าง IQ,EQ
 • ย้อมสีใบยาง
40587
 • คิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัยเสริมสร้าง IQ,EQ
 • กิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ(แซนวิช)แก่เด็กในวัยเรียน
41201
 • คิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัยเสริมสร้าง IQ,EQ
 • การทดลองวิทยาศาสตร์(การลำเลียงของต้นไม้)
35831
 • คิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัยเสริมสร้าง IQ,EQ
 • กิจกรรมวาดภาพระบายสี
40590
 • กิจกรรมเรียนรู้สาธิตการแปรรูปข้าว โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ปี ๒๕๕๖
 • กิจกรรมเรียนรู้สาธิตการแปรรูปข้าว โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ปี ๒๕๕๖
38976
 • เสริมสร้างทักษะด้านดนตรีสากล
 • เสริมสร้างทักษะด้านดนตรีสากล
38863
 • การต่อยอดการสร้างรายได้และอาชีพแก่สมาชิกสายใยรัก(นวดแผนไทย,บาติก,เครื่องแกง)
 • โครงการต่อยอดการสร้างรายได้และอาชีพแก่สมาชิกสายใยรัก
37168
 • หนูน้อยนักประดิษฐ์ (ประดิษฐ์ดอกพุทธรักษา)
 • หนูน้อยนักประดิษฐ์ (ประดิษฐ์ดอกพุทธรักษา)
38856
 • เด็กน้อยตามรอยไทยอบรมการละเล่นพื้นเมืองแบบไทย ศิลปวัฒนธรรม
 • เด็กน้อยตามรอยไทยอบรมการละเล่นพื้นเมืองแบบไทย ศิลปวัฒนธรรม
38849
 • หนูทำได้ (สรรค์สร้างนันทนาการด้านศิลปะการวาดเขียน เล่านิทาน วิทยาศาสตร์ และงานประดิษฐ์)
 • หนูทำได้ (สรรค์สร้างนันทนาการด้านศิลปะการวาดเขียน เล่านิทาน วิทยาศาสตร์ และงานประดิษฐ์)
38840
 • บริการเครื่องเล่นดนตรีไทย/สากล
 • บริการเครื่องเล่นดนตรีไทย/ดนตรีสากล
37180
 • ๕ ธันวา ศูนย์ ๓ วัยฯละแม เทิดไท้องค์ราชัน
 • ๕ ธันวา ศูนย์ ๓ วัยฯละแม เทิดไท้องค์ราชัน (วันพ่อแห่งชาติ)
37183
 • มหกรรม ๗ ปี โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
 • มหกรรม ๗ ปี โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
37167
 • โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานศูนย์ ๓ วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ละแม จังหวัดชุมพร
 • โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานศูนย์ ๓ วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ละแม จังหวัดชุมพร
36813
 • สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี 2555
 • สืนสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง
35844
 • ประชุมประเมินผลการดำเนินงานและถอดททเรียน โครงการศูนย์ ๓ วัยฯ ละแม
 • ประชุมประเมินผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนโครงการศูนย์ ๓ วัยฯ
33199
 • โครงการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในพื้นที่ศุนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและบ้านสมาชิกสายใยรักและศูนย์ 3วัยฯ(ปลาหมอพันธุ์ชุมพร)
 • โครงการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและบ้านสมาชิกสายใยรักและศูนย์ 3 วัยฯ(ปลาหมอพันธุ์ชุมพร)
34009
 • โครงการเลี้ยงไก่ไข่
 • โครงการเลี้ยงไก่ไข่
34092
 • กิจกรรมเสริมสร้าง IQ,EQ
 • ของเหลวหลายชั้น
34093
 • กิจกรรมเสริมสร้าง IQ,EQ
 • ลาวาแลมป์
34095
 • กิจกรรมเสริมสร้าง IQ,EQ
 • กิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านการเล่น
34768
 • กิจกรรมเสริมสร้าง IQ,EQ
 • เพาะถั่วงอกในขวดพลาสติก
34779
 • กิจกรรมเสริมสร้าง IQ,EQ
 • กิจกรรมเข้าจังหวะ
33235
 • กิจกรรมเสริมสร้าง IQ,EQ
 • กิจกรรมเสริมสร้าง IQ,EQ
34085
 • กิจกรรมเสริมสร้าง IQ,EQ
 • ประดิษฐ์หมวกรูปเป็ดจากวัสดุเหลือใช้
34086
 • กิจกรรมเสริมสร้าง IQ,EQ
 • ประดิษฐ์ผีเสื้อจากแกนกระดาษทิชชู่
34088
 • กิจกรรมเสริมสร้าง IQ,EQ
 • ย้อนรอยการละเล่นไทย
34091
 • กิจกรรมเสริมสร้าง IQ,EQ
 • นมเปลี่ยนสี
34422
 • กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี
 • กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี
34094
 • จัดทำบอร์ดวันสำคัญและกิจกรรมโซนคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย
 • จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
34012
 • โครงการปิ่นโตสุขภาพ
 • โครงการปิ่นโตสุขภาพ
33993
 • โรงเรียนพ่อแม่ก่อนคลอดและหลังคลอด
 • โรงเรียนพ่อแม่ก่อนคลอดและหลังคลอด
34090
 • ร่วมเทิดพระเกียรติราชินี วันแม่แห่งชาติ
 • เทิดพระเกียรติราชินี วันแม่แห่งชาติ
34089
 • ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษากับโรงเรียนประชาเอื้ออารี
 • ถวายเทียนพรรษา
34008
 • โครงการฑูตนมแม่
 • โครงการฑูตนมแม่
34007
 • โครงการต่อยอดการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้าน IQ,EQ และส่งเสริมทักษะการอ่าน ศิลปะการวาดเขียนสำหรับเด็กทุกช่วงวัย
 • โครงการต่อยอดการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้าน IQ,EQ และส่งเสริมทักษะการอ่าน ศิลปะการวาดเขียนสำหรับเด็กทุกช่วงวัย
34004
 • โครงการเด็กดี ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและจิตอาสาแก่เด็กและเยาวชน
 • โครงการเด็กดี ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและจิตอาสาแก่เด็กและเยาวชน
33231
 • โครงการนันทนาการผู้สูงอายุ(ทัวร์ธรรมะ)
 • โครงการนันทนาการผู้สูงอายุ(ทัวร์ธรรมะ)
33198
 • การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ คน 3 วัยและครอบครัว(กราวด์กอล์ฟ และเกทบอล)
 • การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์คน ๓ วัยและครอบครัว(กราวด์กอล์ฟและเกทบอล)
29991
 • บริการเครื่องออกกำลังกาย
 • บริการเครื่องออกกำลังกาย
32734
 • กิจกรรมสร้างสรรค์สายสัมพันธ์ครอบครัว(วันเด็กแห่งชาติ)
 • กิจกรรมสร้างสรรค์สายสัมพันธ์ครอบครัว(วันเด็กแห่งชาติ)
32727
 • เทิดไท้องค์ราชันย์
 • เทิดไท้องค์ราชันต์
32568
 • กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม
 • กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม
32566
 • ส่งเสริมสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ(ออกเยี่ยมตามบ้าน โดย อสม.)
 • ส่งเสริมสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ(ออกเยี่ยมตามบ้าน โดย อสม.)
32541
 • เลี้ยงไก่ไข่
 • เลี้ยงไก่ไข่
32535
 • เลี้ยงสัตว์น้ำจืดในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
 • โครงการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
28437
 • โครงการศูนย์ ๓ วัยสานสายใยดูแลคนพิการชุมชน/สังคม
 • ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด

 • ข่าวกิจกรรม

เสริมสร้างกิจกรรมด้านดนตรีสากลแก่เด็กเยาวชน
เสริมสร้างกิจกรรมด้านดนตรีสากลแก่เด็กและเยาวชน

ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแก่หญิงมีครรภ์
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแก่หญิงมีครรภ์

พัฒนาศักยภาพคณะทำงานศูนย์ ๓ วัยฯ ละแม จ.ชุมพร
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานศูนย์ ๓ วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว ละแม จังหวัดชุมพร (ศึกษาดูงาน)

วันแม่แห่งชาติ
โครงการวันแม่แห่งชาติ 2557

โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนา IQ,EQ เด็กและเยาวชน (สอนพิเศษ)
อบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนา IQ, EQ เด็กปฐมวัย


แสดงทั้งหมด >>

 • ข่าวประกาศ & ข่าวประชาสัมพันธ์

btn saiyairak_01

btn saiyairak_02

callcenter

สมาชิก : 2
Content : 65
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8122
  เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

map s

Contact Info

Call
077-559971

ศูนย์ ๓ วัย ฯ ละแม จ.ชุมพร
เลขที่ 124 หมู่ 12 ละแม ชุมพร 86170
โทรศัพท์ 077-559971
โทรสาร 077-559971
Email: lamae.tgc@familylove.go.th